Ngày cấp    -      Tên công ty  
STTTên sản phẩm, hàng hóaLoại sản phẩmKhách hàngSố đăng ký
Chứng nhận HQC
Ngày cấpTheo Quy chuẩnTheo Phương thức
1 BÌNH CHỨA KHÍ NÉNBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 74073.2019/KÐ2 31-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
2 MÁY DẪN ĐỘNG THANG MÁYThang máy điệnCÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU MẬU 70283.2019/KÐ2 19-12-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
3 Lô 20 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH TÂN HÙNG 68521.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
4 Lô 20 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH TÂN HÙNG 68522.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
5 Bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM 68525.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
6 Bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM 68527.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
7 Bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM 68529.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
8 Bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM 68530.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
9 BÌNH ĐUN ĐIỆNBình chịu áp lựcTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN 68390.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
10 Lô 100 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68434.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
11 Lô 150 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68437.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
12 Lô 100 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68440.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
13 Lô 37 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68466.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
14 Lô 200 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68468.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
15 Lô 200 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68470.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
16 Lô 170 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68473.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
17 Lô 150 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68474.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
18 Lô 277 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68475.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
19 Lô 40 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 68477.2019/KÐ2 09-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
20 Lô 250 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 67766.2019/KÐ2 05-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
21 Lô 150 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 67767.2019/KÐ2 05-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
22 Lô 150 bình chịu áp lựcBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM 67768.2019/KÐ2 05-12-2019QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
23 RAY DẪN HƯỚNG THANG MÁYBộ phận an toàn của thang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM 67303.2019/KÐ2 02-12-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
24 Tời cáp điệnTời điện dùng để nâng tảiCÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP N.A.G.O.Y.A 67298.2019/KÐ2 02-12-2019QCVN 07: 2012/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 7
25 Tời cáp điệnTời điện dùng để nâng tảiCÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP N.A.G.O.Y.A 67300.2019/KÐ2 02-12-2019QCVN 07: 2012/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
Trang: 1