Ngày cấp    -      Tên công ty  
STTTên sản phẩm, hàng hóaLoại sản phẩmKhách hàngSố đăng ký
Chứng nhận HQC
Ngày cấpTheo Quy chuẩnTheo Phương thức
1 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 024997/HQ-KĐ2 05-06-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
2 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 023685/HQ-KĐ2 04-06-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
3 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED CENTRIFUGAL CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022793/HQ-KĐ2 31-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
4 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED CENTRIFUGAL CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022860/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
5 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED CENTRIFUGAL CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022862/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
6 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED CENTRIFUGAL CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022865/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
7 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED CENTRIFUGAL CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022869/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
8 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED SCREW CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022875/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
9 HỆ THỐNG LẠNH -WATER COOLED SCREW CHILLERHệ thống lạnhCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 022876/HQ-KĐ2 30-05-2018QCVN 21:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
10 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN XNK - THANG MÁY FUJI 024627/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
11 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN XNK - THANG MÁY FUJI 024632/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
12 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN XNK - THANG MÁY FUJI 024633/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
13 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 022594/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
14 Bồn chứa LPGBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH I.T.O CORPORATION VIỆT NAM 022638/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
15 Bồn chứa LPGBình chịu áp lựcCÔNG TY TNHH I.T.O CORPORATION VIỆT NAM 022645/HQ-KĐ2 29-05-2018QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
16 NỒI HƠINồi hơi CÔNG TY TNHH CƠ NHỆT LẠNH HỒNG NHỰT 023210/HQ-KĐ2 25-05-2018QCVN: 01-2008/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
17 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 021886/HQ-KĐ2 24-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
18 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI IThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU - THANG MÁY FUJI 023032/HQ-KĐ2 24-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
19 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG THÀNH 022024/HQ-KĐ2 23-05-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
Trang: 1