Ngày cấp    -      Tên khách hàng  
STTTên sản phẩm, hàng hóaLoại sản phẩmKhách hàngSố đăng ký
Chứng nhận HQC
Ngày cấpTheo Quy chuẩnTheo Phương thức
1 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SIN VIỆT 011583/HQ-KĐ2 30-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
2 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SIN VIỆT 011586/HQ-KĐ2 30-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
3 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011810/HQ-KĐ2 30-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
4 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011579/HQ-KĐ2 29-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
5 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011140/HQ-KĐ2 27-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
6 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011792/HQ-KĐ2 26-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
7 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011797/HQ-KĐ2 26-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
8 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 011799/HQ-KĐ2 26-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
9 Thang máy điện không phòng máy loại I MitsubishiThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 010534/HQ-KĐ2 19-03-2018QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
10 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY T&T MIỀN TRUNG 009077/HQ-KĐ2 15-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
11 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY T&T MIỀN TRUNG 009079/HQ-KĐ2 15-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
12 Thang máy điện - Loại IThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY T&T MIỀN TRUNG 009081/HQ-KĐ2 15-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
13 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI I Thang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM 011642/HQ-KĐ2 13-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
14 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI IVThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM 011646/HQ-KĐ2 13-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
15 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI I Thang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM 011648/HQ-KĐ2 13-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
16 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI IThang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM 011645/HQ-KĐ2 13-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
17 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI I Thang máy điệnCÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM 011647/HQ-KĐ2 13-03-2018QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
18 CẦN TRỤC BÁNH XÍCHCần trục tự hànhCÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MIPEC 008343/HQ-KĐ2 09-03-2018QCVN 29:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
19 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 007088/HQ-KĐ2 06-03-2018QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
20 Thang máy điện không phòng máy loại I MitsubishiThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 007928/HQ-KĐ2 28-02-2018QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8